เติมน้ำมันฟรี เต็มถัง ที่พรนุภาพบ้านลาด วันพฤหัสที่ 29 เมษายน 2553 นี้

วันจันทร์ที่ 01 มีนาคม 2010 เวลา 17:18 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

เติมน้ำมันฟรี เต็มถัง ที่พรนุภาพสาขาบ้านลาดวัน พฤหัสที่ 29 เมษายน 2553   เวลา 15.00 น-17.00 น.
สำหรับท่านสมาชิกพรนุภาพคลับ สมาชิกฮอนด้าพรนุภาพวีไอพี
และท่านสมาชิกบัตรพรนุภาพที่ซื้อรถในปี 2552 และ ปี 2553

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2010 เวลา 19:05 น.